ENG

Requisites

Beneficiary: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "SVYAZ I RADIONAVIGATSIYA

Beneficiary address:  199155, St. Petersburg, Uralskaya str., 4, lit. B, space. 29N, room 1

Mailing address: 199155, St. Petersburg, Uralskaya str., 4, lit. B, space. 29N, room 1

TIN7826155530, KPP780101001

bank account  40702810210000832611

Beneficiary's bank JSC "TINKOFF BANK"

Bank INN 7710140679

correspondent account 30101810145250000974

BIC  044525974

tel/Fax+7 (812) 4-673-673