ENG

Matrix matching to models of LCD monitors

Matrix matching to models of LCD monitors

Acer FP563 = 15 inch 35ms TN (AUO L150X2M-1) panel.
Acer AL1712 = 17 inch 16 ms TN panel.
Acer AL1713 = 17 inch 25 ms TN (CPT CLAA170EA02) panel.
Acer AL1714 = 17 inch 14 ms TN panel.
Acer AL1715ms/msd = 17 inch 12 ms TN panel.Acer AL1732 = 17 inch 12 ms TN (AUO M170EG01 V9) panel.
Acer AL1751wm = 17 inch 25 ms P-MVA (AUO M170XW01) panel.
Acer AL1912s = 19 inch 16 ms TN panel.
Acer AL1921 = 19 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
Acer AL1931 = 19 inch 25 ms MVA (Fujitsu) panel.
Acer AL1922As = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Acer AL2017 = 20.1 inch 8 ms TN (CMO M201P1-L01) panel. [SXGA+]
Acer AL2021 = 20.1 inch 25 ms MVA (Fujitsu FLC51UXC8V) panel.
Acer AL2021 ver2 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
Acer AL2021 ver3 = 20.1 inch 16 ms S-PVA (Samsung LTM201U1) panel.
Acer AL2023 has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA panel.
Acer AL2416W (widescreen) = 24 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M1) panel.
Acer AL1914Ws (widescreen) has a 19 inch 10 ms TN panel.
Acer AL1916ws (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN (CMO M190A1) panel.
Acer AL2016ws (widescreen) has a 20 inch 8 ms TN (CPT CLAA201WA01) panel.
Acer AL2032W (widescreen) has a 20 inch 8 ms P-MVA (AUO M201EW01 V0) eller et 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Acer AL2032wa (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA eller et 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Acer AL2032wm (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Acer AL2051Ws (widescreen) has a 20 inch 8 ms P-MVA panel.
Acer AL2416W (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M1) panel.
Acer AL2416Ws (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M1)panel.
Acer AL2423W (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) P-MVA (AUO M240UW01 V0) panel.
Acer Ferrari F-20 (widescreen) = 20.1 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M201EW01) panel.

AOC 193FW (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.

Apple Studio Display 15 M2454 = 15 inch TN (LG.Philips LM151X3) panel.
Apple Studio Display 17 M7649 = 17 inch 35 ms ACE (Samsung LTM170E4-P01) panel.
Apple Cinema Display 20 M8893 = 20.1 inch 50 ms DD-IPS (IDTech IAWS64) panel.
Apple Cinema Display 20 M9177 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Apple Cinema Display 22 M5662 = 22 inch 60 ms IPS (LG.Philips LM220W1) panel.
Apple Cinema Display 23 M8537 = 23 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM230W01) panel.
Apple Cinema Display 23 M9178 = 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
Apple Cinema Display 30 M9179 = 30 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM300W01) panel.

Asus PW191 (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.
Asus PW201 (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M201EW01 V0) panel.

Belinea 102035W (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA panel.
Belinea 1925 S1W (widescreen) has a 19 inch 5 ms TN panel.

BenQ FP202W (widescreen) has a 20 inch 8 ms TN panel.
BenQ FP202W (widescreen) has a 20 inch 8 ms TN (CPT CLAA201WA01) panel.
BenQ FP231W (widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
BenQ FP241W (widescreen) has a 24 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
BenQ FP301W (widescreen) has a 30 inch 8 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips LM300W01) panel.
BenQ FP591 = 15 inch 16 ms TN (AUO M150XN04) panel.
BenQ FP71E+ = 17 inch 8 ms TN (AUO M170EG01) panel.
BenQ FP71G+ = 17 inch 8 ms TN (AUO M170EG01) panel.
BenQ FP71V+ = 17 inch 4 (g2g) ms TN (AUO) panel.
BenQ FP71W = 17 inch 25 ms P-MVA (AUO) panel.
BenQ FP72V = 17 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
BenQ FP731 = 17 inch 25 ms TN (CPT CLAA170EA03) panel.
BenQ FP757 = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01) panel.
BenQ FP767 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EG01 V0) panel.
BenQ FP767 ver2 = 17 inch 12 ms TN (AUO M170EG01 V1) panel.
BenQ FP781 = 17 inch 35 ms ACE (Samsung LTM170E4) panel.
BenQ FP783 = 17 inch 12 ms TN (AUO M170EG01 V0) panel.
BenQ FP785 = 17 inch 25 ms P-MVA (AUO M170EG02) panel.
BenQ FP791 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN06 V2) panel.
BenQ FP882 = 18.1 inch 50 ms IPS (LG.Philips LM181E05-C4) panel.
BenQ FP1931M = 19 inch 25 ms P-MVA (Fujitsu FLC48SXC8V-01) panel.
BenQ FP91E = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
BenQ FP91G = 19 inch 12ms TN (AUO M190EN04) panel.
BenQ FP91GP = 19 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M190EG01 V0) panel.
BenQ FP91G P = 19 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M190EN03 V0) panel.
BenQ FP91V = 19 inch 4ms (g2g) TN (AUO M190EG02 V0) panel.
BenQ FP91V+ = 19 inch 6ms (g2g) TN (AUO) panel.
BenQ FP931 = 19 inch 16 ms (g2g) TN (AUO) panel.
BenQ FP937s = 19 inch 12ms TN (AUO M190EN04) panel.
BenQ FP937s ver2 = 19 inch 12ms TN (LG.Philips LM190E03) panel.
BenQ FP937s+ = 19 inch 8ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
BenQ FP937s+ ver2 = 19 inch 8ms TN (AUO) panel.
BenQ FP93GX = 19 inch 2 ms (g2g) TN (AUO M190EG02 V1) panel.
BenQ FP951 = 19 inch 25 ms (g2g) MVA (AUO) panel.
BenQ FP991 = 19 inch 25 ms MVA-P (Fujitsu FLC48SXC8V) panel.
BenQ FP992 = 19 inch 25 ms P-MVA (AUO M190EN02) panel.
BenQ FP2081 = 20.1 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM201U02) panel.
BenQ FP2081 ver2 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
BenQ FP2091 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
BenQ FP2092 = 20.1 inch 12 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1-L01) panel.
BenQ FP202W (widescreen) = 20.1 inch 8 ms TN (CPT CLAA201WA01) panel.
BenQ FP231W (widescreen) = 23 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM230W01) panel.
BenQ FP231W (widescreen) ver2 = 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.

Dell 1501FP = 15 inch TN (Toshiba LTM15C430) panel.
Dell 1501FP ver2 = 15.1 inch 50 ms TN (LG.Philips LM151X2) panel.
Dell 1503FP = 15 inch TN (Samsung LTM150XS-L01) panel.
Dell 1701FP = 17 inch TN (Samsung LTM170E4-L01) panel.
Dell 1702FP = 17 inch PVA (Samsung) panel.
Dell 1703FP = 17 inch 25ms PVA (Samsung) panel.
Dell 1704FPT = 17 inch 12 ms TN (Samsung LTM170EU) panel.
Dell 1704FPV = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E8-L01) panel.
Dell 1706FP = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E8) panel.
Dell 1800FP = 18 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181E06) panel.
Dell 1900FP = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1) panel.
Dell 1905FP = 19 inch 20 ms PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
Dell 1905FP ver2 = 19 inch 8 ms P-MVA (AUO M190EN03 V0) panel.
Dell 1906FP = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Dell 2000FP = 20.1 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM201U02) panel.
Dell 2001FP = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
Dell 2001FP ver2 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04-SL02) panel.
Dell 2001FP ver3 = 20.1 inch 12 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1-L01) panel.
Dell 2007FP = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U05) panel.
Dell 2007FP ver2 = 20.1 inch 16 ms S-PVA (Samsung LTM201U1) panel.
Dell 2005FPW (widescreen) = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Dell 2007WFP (widescreen) = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201WE2) panel.

Dell 2405FPW (widescreen) = 24 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240W1-L04) panel.
Dell 2405FPW (widescreen) ver2 = 24 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M1-L01) panel.
Dell 2407WFP (widescreen) = 24 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Dell 3007WFP (widescreen) = 30 inch 11 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips LM300W01) panel.

Eizo L550 = 17 inch 16 ms TN (AUO) panel.
Eizo L551 (P170) = 17 inch 16 ms TN (SHARP LQ170E1LG11) panel.
Eizo L557 = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E6-L03) panel.
Eizo L560t-c = 17 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
Eizo L560t-c-k = 17 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
Eizo L565 = 17 inch 35 ms S-IPS (Hitachi TX43D15VC0CAD) panel.
Eizo L567 = 17 inch 35 ms S-IPS (Hitachi TX43D15VC0CAD) panel.
Eizo L568 (S170) = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E8-L02) panel.
Eizo L578 (M170) = 17 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM170E8) panel.
Eizo M1700 = 17 inch 8 ms TN (Samsung LTM170EU) panel.
Eizo P1700 = 17 inch 8 ms TN (Samsung LTM170EU) panel.
Eizo PLACEO = 17 inch 35 ms S-IPS (Hitachi TX43D15VC0CAD) panel.
Eizo L66 = 18.1 inch TN (SHARP LQ181E1DR10) panel.
Eizo L660 = 18.1 inch 50 ms IPS (IBM ITSX94N) panel.
Eizo L661 = 18.1 inch 45 ms TN (SHARP LQ181E1DG11) panel.
Eizo L665 = 18.1 inch 40 ms DD-IPS (IDTech ITSX98) panel.
Eizo L671 = 18.1 inch 45 ms ASV (SHARP LQ181E1DW21) panel.
Eizo L675 = 18.1 inch 50 ms IPS (IBM ITSX94N1) panel.
Eizo L676 = 18.1 inch 25 ms ASV (SHARP LQ181E1LW31) panel.
Eizo L680 = 18.1 inch 40 ms S-IPS (Hitachi TX46D14VC0CA panel.
Eizo L685 = 18.1 inch 40 ms DD-IPS (IDTech ITSX98) panel.
Eizo L685EX = 18.1 inch 40 ms DD-IPS (IDTech ITSX98N) panel.
Eizo L695 = 18.1 inch 40 ms DD-IPS (IDTech ITSX98N) panel.
Eizo L760t-c = 19 inch 20 ms PVA (Samsung) panel.
Eizo L760t-c-k = 19 inch 20 ms PVA (Samsung) panel.
Eizo L767 = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Eizo L768 = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
Eizo L768-AS = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Eizo L778 (M190) = 19 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Eizo L788 = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
Eizo L795 = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Eizo L797 = 19 inch 25 ms SA-SFT (NEC NL128102BC29-01) panel.
Eizo S190 = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Eizo S1910 = 19 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Eizo S1910-HR = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
Eizo M1950 = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
Eizo L771 = 19.6 inch 45 ms TN (SHARP LQ196U1LG01) panel.
Eizo L885 = 20.1 inch 20 ms ASV (SHARP LQ201U1LW21) panel.
Eizo L887 = 20.1 inch 20 ms ASV (SHARP LQ201U1LW28) panel.
Eizo L985EX = 21.3 inch 50 ms S-IPS (Hitachi TX54D11VC0CA panel.
Eizo L997 = 21.3 inch 30 ms S-IPS (Hitachi TX54D11VC0CAC) panel.
Eizo S2110W (Widescreen) = 21.1 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M1-L01) panel.
Eizo S2110W-K (Widescreen) = 21.1 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M1-L01) panel.
Eizo S2410W (widescreen) = 24.1 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2-L01) panel.
Eizo S2410W-K (widescreen) = 24.1 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2-L01) panel.
Eizo CG18 = 18.1 inch 40 ms DD-IPS (IDTech ITSX98) panel.
Eizo CG19 = 19 inch 25 ms SA-SFT (NEC NL128102BC29-01) panel.
Eizo CE210W (widescreen) = 21.1 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M1-L01) panel.
Eizo CG21 = 21.3 inch 50 ms S-IPS (Hitachi TX54D11VC0CA panel.
Eizo CG210 = 21.3 inch 30 ms S-IPS (Hitachi TX54D11VC0CAC) panel.
Eizo CG220 (widescreen) = 22.2 inch 37 ms S-IPS (Mitsubishi AA222ZA01) panel.
Eizo CE240W (widescreen) = 24.1 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2-L01) panel.
Eizo FA-2090 = 20.8 inch 50 ms DD-IPS (IDTech ITQX20) panel.
Eizo CE210W (widescreen) has a 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
Eizo CE210W-K (widescreen) has a 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
Eizo CE240W (widescreen) has a 24 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Eizo CE240W-K (widescreen) has a 24 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Eizo S2110W (Widescreen) has a 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
Eizo S2110W-K (Widescreen) has a 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
Eizo S2410W (widescreen) has a 24 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Eizo S2410W-K (widescreen) has a 24 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.

Fujitsu-Siemens P17-2 = 17 inch 13 ms (g2g) PVA (Samsung LTM170E8) panel.
Fujitsu-Siemens P19-2 = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Fujitsu-Siemens P20-2 = 20 inch 11 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1) panel.
Fujitsu-Siemens T19-2 = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
Fujitsu-Siemens W19-1 (widescreen) = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190M2) panel.
Fujitsu-Siemens C19-1W (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN panel.

Fujitsu-Siemens P24-1W (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Fujitsu-Siemens P24-1W (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) SPVA (Samsung LTM240M2) panel.
Fujitsu-Siemens S20-1W (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M201EW01 V0) panel.
Fujitsu-Siemens S24-1W (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) SPVA (Samsung LTM240M2) panel.
Fujitsu-Siemens W19-1 (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.

Gateway 1500 = 15 inch TN (LG.Philips LM151X1) panel. 
Gateway FDP1810 = 18.1 inch 35 ms IPS (LG.Philips LM181E04) panel.
Gateway FDP1830 = 18.1 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181E06) panel.

GreenHouse GH-PLF193SD = 19 inch 20 ms P-MVA (AUO) panel.
GreenHouse GH-PMF193SD = 19 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO) panel.
GreenHouse GH-ACF193SD = 19 inch 25 ms P-MVA (AUO) panel.
GreenHouse GH-TPG193SD = 19 inch 25 ms P-MVA (AU

Hanns.G HW191D (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN panel.

HP L1520 = 15 inch TN (AUO L150X3M) panel.
HP L1706 = 17 inch 12 ms TN panel.
HP L1740 = 17 inch 13 ms TN panel.
HP L1755 = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E8) panel.
HP vs17 = 17 inch 16 ms TN panel.
HP vs17e = 17 inch 8 ms TN panel.
HP vs17x = 17 inch 16 ms TN panel.
HP L1906 = 19 inch 12 ms TN panel.
HP L1940 = 19 inch 25 ms MVA panel.
HP L1955 = 19 inch 16 ms S-MVA panel.
HP vs19 = 19 inch 16 ms TN panel.
HP vs19e = 19 inch 8 ms TN panel.
HP L2035 = 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel. 
HP F2105 (widescreen) has a 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
HP F2304 (Widescreen) has a 23 inch 25 ms S-IPS panel.
HP L2105 (Widescreen) has a 21 inch 16 ms S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
HP L2335 (Widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
HP LP2465 (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.

Iiyama EW1900S-B (widescreen) has a 19 inch 5 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.
Iiyama EW1900S-S (widescreen) has a 19 inch 5 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.
Iiyama EW1901S-B (widescreen) has a 19 inch 5 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.
Iiyama EW1901S-S (widescreen) has a 19 inch 5 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.

LG L172WT = 17 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LC171W03) panel.
LG L173WA = 17 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LC171W03) panel.
LG L1710B/S = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01-A4) panel.
LG L1710B/S ver2 = 17 inch 16 ms TN (Hydis HT17E12-100) panel.
LG L1710B/S ver3 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05) panel.
LG L1715S (L1716S) = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01-A4) panel.
LG L1715S (L1716S) ver2 = 17 inch 16 ms TN (Hydis HT17E12-200) panel.
LG L1715S (L1716S) ver3 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05) panel.
LG L1720B/P/S = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01-A4) panel.
LG L1720B/P/S ver2 = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01-A5) panel.
LG L1730B/P/S = 17 inch 12 ms TN (LG.Philips LM170E01-A6) panel.
LG L1810B = 18.1 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181E06-A4) panel.
LG L1811B/S = 18.1 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181E05-C3/C4) panel.
LG L1811B/S ver2 = 18.1 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181E06) panel.

LG L1910B = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4) panel.
LG L1915S = 19 inch 12 ms TN (LG.Philips LM190E03-B4) panel.
LG L1920B = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4) panel.
LG L1930B = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4) panel.
LG L1930S = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4) panel.
LG L1940B = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E02) panel.
LG L1980U = 19 inch 12 ms TN (LG.Philips LM190E03) panel.
LG L2000C = 20.1 inch 8 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips LM201U05) panel.
LG L2000CE (widescreen) has a 20 inch 8 ms TN panel.
LG L2010B/P = 20.1 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM201U03) panel.
LG L2010B/P ver2 = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
LG M203WA (widescreen) = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
LG L203WT (widescreen) has a 20 inch 8 ms TN panel.
LG L2320A (widescreen) = 23 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM230W01) panel.
LG L203WX (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
LG L204WT (widescreen) has a 20 inch 5 ms TN (LG.Philips LM201WE3) panel.
LG L2300B (widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
LG L2300C (widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
LG L2320A (widescreen) has a 23 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM230W01) panel.
LG L2323T (widescreen) has a 23 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips) panel.
LG M203WX (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
LG M203WX-BZ (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.

Mirai DML-319W100 (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN panel. 

Mitsubishi MDT151X = 15 inch TN (Mitsubishi AA150XA03) panel.
Mitsubishi RDT151X = 15.1 inch 50 ms TN (LG.Philips LM151X2) panel.
Mitsubishi RDT152X = 15 inch TN (Mitsubishi AA150XB01) panel.
Mitsubishi RDT152X-S = 15 inch TN (LG.Philips LM150X05) panel.
Mitsubishi RDT195V = 19 inch 25ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4) panel.
Mitsubishi SX98LCD = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Mitsubishi UX21LCD = 21.3 inch 20 ms SA-SFT (NEC NL160120BC27-02) panel.
Mitsubishi RDT211H = 21.3 inch 20 ms SA-SFT (NEC NL160120BC27-02) panel.

NEC LCD1760NX = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05) panel.
NEC LCD1760NX ver2 = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01) panel.
NEC LCD1770GX = 17 inch 8 ms TN panel.
NEC LCD1770GX-BK = 17 inch 8 ms TN panel.
NEC LCD1770NX = 17 inch 12 ms TN (LG.Philips LM170E01-G5) panel.
NEC LCD70GX2 = 17 inch 4 ms (g2g) TN panel.
NEC LCD72VM = 17 inch 16 ms TN (QD1s QD17EL07) panel.
NEC LCD72XM = 17 inch 16 ms TN panel.
NEC LCD72XM-BK = 17 inch 8 ms TN panel.
NEC LCD1860NX = 18.1 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181E06-C4) panel.
NEC LCD1880SX = 18.1 inch 33 ms A-SFT (NEC NL128102AC28-07) panel.
NEC LCD1920NX = 19 inch 25 ms P-MVA (Fujitsu FLC48SXC8V-01) panel.
NEC LCD1960NX = 19 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
NEC LCD1960NXi = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4/E02) panel.
NEC LCD1970GX = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
NEC LCD1970NX = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E01-C4/E02) panel.
NEC LCD1980SX = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
NEC LCD1970NXp = 19 inch 20 ms MVA panel.
NEC LCD1970V = 19 inch 16 ms TN panel.
NEC LCD1970VX = 19 inch 16 ms TN panel.
NEC LCD1980SX = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
NEC LCD1980SXi = 19 inch 25 ms PVA (LG.Philips LM190E02-B4) panel.
NEC LCD1980FXi = 19 inch 18 ms S-IPS (LG.Philips LM190E05-SL02) panel.
NEC LCD1990SXi = 19 inch 18 ms S-IPS panel.
NEC LCD91VM = 19 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
NEC LCD92VM = 19 inch 16 ms TN (AUO M190EN4) panel.
NEC LCD90GX2 = 19 inch 4 ms (g2g) TN panel.
NEC LCD92VM = 19 inch 16 ms TN (AUO M190EN4) panel.
NEC LCD92XM = 19 inch 8 ms TN panel.
NEC SpectraView 1980 = 19 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM190E02) panel.
NEC LCD2080UX = 20.1 inch 25 ms S-IPS (LG.Philips LM201U03) panel.
NEC LCD2080UX+ = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
NEC LCD2080UXi = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04-SL02) panel.
NEC LCD2090UXi = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04-SL02) panel.
NEC LCD2070WNX (widescreen) = 20.1 inch 8 ms TN (CPT CLAA201WA01) panel.
NEC LCD2070WNX-BK (widescreen) has a 20 inch 10 ms TN panel. 
NEC LCD20WGX2 (widescreen) = 20 inch 6 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
NEC LCD2170NX = 21.3 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM213U6) panel.
NEC LCD2170NX-BK = 21.3 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM213U6) panel.
NEC LCD2180UX = 21.3 inch 20 ms SA-SFT (NEC NL160120BC27-02) panel.
NEC LCD2180WG (LED) = 21 inch 20 ms SA-SFT (NEC NL160120BC27-02) panel.
NEC LCD2190UXi = 21.3 inch 10 ms (g2g) SA-SFT (NEC NL160120BC27-14) panel.
NEC LCD2190UXp =21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
NEC LCD2190UXp-BK =21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
NEC LCD3210 = 32 inch 20 ms S-IPS panel.
NEC LCD4610 = 46 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA460W2) panel. 

Philips 200P7EG (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips) panel.
Philips 200P7ES (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips) panel.
Philips 200W6B (Widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Philips 200W6CS (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Philips 200W6S (Widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
Philips 200WB7ES (widescreen) has a 20 inch 8 ms TN (Chunghwa CLAA201WA01) panel.
Philips 230W5BS (Widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.

Samsung 171N = 17 inch 25 ms TN (Samsung LTM170EU-L01) panel.
Samsung 171P = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E5) panel.
Samsung 172N = 17 inch 25 ms TN (Samsung LTM170EU-L01-D) panel.
Samsung 172S = 17 inch 20 ms TN (Hydis HT17E12) panel.
Samsung 172T = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E5) panel.
Samsung 172X = 17 inch 12 ms TN (Samsung LTM170EX-L01) panel.
Samsung 173P = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E6-L04) panel.
Samsung 173P+ = 17 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM170E8-L01) panel.
Samsung 173T = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E6-L02 or LTM170E6-L04) panel.
Samsung 173VT = 17 inch 12 ms TN panel.
Samsung 181T = 18 inch 25 ms PVA (Samsung LTM181E4) panel.
Samsung 191T = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1) panel.
Samsung 193P = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E4) or 20 Ms PVA (LTM190E4-L02) panel.
Samsung 193P ver2 = 19 inch 20 Ms PVA (LTM190E4-L02) panel.
Samsung 193P+ = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4-L02) panel.
Samsung 194T = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Samsung 204T = 20 inch 16 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1) panel.
Samsung 204Ts = 20 inch 16 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1) panel.
Samsung 205BW (widescreen) = 20 inch 6 ms TN panel. 
Samsung 210T = 21 inch 35 ms PVA (Samsung LTM213U3) panel.
Samsung 211MP = 21 inch 25 ms PVA (Samsung LTM213U4-L04) panel.
Samsung 213T = 21 inch 25 ms PVA (Samsung LTM213U4-L01 or Samsung LM213U4-L04) panel.
Samsung 213T = 21 inch 25 ms PVA panel.
Samsung 214T = 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM213U6) panel.
Samsung 215TW (widescreen) = 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM210M2) panel.
Samsung 225BW (widescreen) = 22 inch 5 ms TN (Samsung LTM220M1) panel.
Samsung 240T (Widescreen) = 24 inch 25 ms PVA (Samsung LTM240W1) panel.
Samsung 241MP (Widescreen) = 24 inch 25 ms PVA (Samsung LTM240W1) panel.
Samsung 242MP = 24 inch 16 ms PVA (Samsung LTM240M1-L01) panel.
Samsung 243T (Widescreen) = 24 inch 30 ms PVA (Samsung LTM240W1-L03) panel.
Samsung 244T (widescreen) = 24 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M1) panel.
Samsung 244T (widescreen) = 24 inch 6 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Samsung 245T (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM240M2) panel.
Samsung 305T (widescreen) has a 30 inch 6 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM300M1) panel.
Samsung 400P = 40 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA400W2) panel.
Samsung 400Pn = 40 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA400W2) panel.
Samsung 460P = 46 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA460W2) panel.
Samsung 710MP = 17 inch 12 ms TN panel.
Samsung 710N = 17 inch 12 ms TN (Samsung LTM170EU) panel.
Samsung 710T = 17 inch 12 ms TN (Samsung LTM170EU-L11) panel.
Samsung 710V = 17 inch 16 ms TN panel.
Samsung 711T = 17 inch 25 ms PVA panel.
Samsung 713BM = 17 inch 8 ms TN panel.
Samsung 713N = 17 inch 8 ms TN (Samsung LTM170EU) panel.
Samsung 720T = 17 inch 25 ms PVA (LTM170E8-L01) panel.
Samsung 721S = 17 inch 8 ms TN panel.
Samsung 721SA = 17 inch 8 ms TN panel.
Samsung 730BF = 17 inch 4 ms (g2g) TN panel.
Samsung 740B = 17 inch 8 ms TN panel.
Samsung 740BF = 17 inch 2 ms (g2g) TN panel.
Samsung 740N = 17 inch 8 ms TN panel.
Samsung 740T = 17 inch 25 ms PVA (Samsung LTM170E8) panel.
Samsung 750B = 17 inch 8 ms TN panel.
Samsung 760BF = 17 inch 4 ms (g2g) TN panel.
Samsung 770P = 17 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM170E8) panel.
Samsung 910M = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Samsung 910MP = 19 inch 8 ms TN panel.
Samsung 910N = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Samsung 910T = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Samsung 910TM = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Samsung 913B = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
Samsung 913N = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
Samsung 913TM = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Samsung 913V = 19 inch 12 ms TN panel.
Samsung 915N = 19 inch 8 ms TN panel.
Samsung 920N = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
Samsung 920T = 19 inch 25 ms PVA (Samsung LTM190E1-L03) panel.
Samsung 930B = 19 inch 8 ms TN (Samsung) panel.
Samsung 930BF = 19 inch 4 ms (g2g) TN (Samsung LTM190EX-L21) panel.
Samsung 931BF =19 inch 2 ms (g2g) TN panel.
Samsung 931C =19 inch 2 ms TN panel.
Samsung 930MP = 19 inch 25 ms PVA (Samsung) panel.
Samsung 931MP = 19 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel
Samsung 932MP has a 19 inch 8 ms TN panel.
Samsung 940B = 19 inch 8 ms TN panel.
Samsung 940BF=19 inch 2 ms (g2g) TN panel.
Samsung 940BW (widescreen) has a 19 inch 4 ms (g2g) TN (Samsung) panel. 
Samsung 940MW (widescreen) = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190M2) panel.
Samsung 940N = 19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX-L01) panel.
Samsung 950B =19 inch 8 ms TN (Samsung LTM190EX) panel.
Samsung 960BF = 19 inch 4 ms (g2g) TN panel.
Samsung 940T = 19 inch 20 ms PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Samsung 960BF = 19 inch 4 ms (g2g) TN panel.
Samsung 970P = 19 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung) panel.
Samsung LE-15S51B = 15 inch 25 ms TN (Samsung LTM150XH-L06) panel.
Samsung LE-23R41B = 32 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA230W1-L02) panel.
Samsung LE-32M61B =32 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA320WS) panel.
Samsung LE-32M71 =32 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA320WS) panel.
Samsung LE-32R71B =32 inch 8 ms S-PVA (Samsung LTA320WS) panel.
Samsung LE-40M61B = 40 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA400WS) panel.
Samsung LE-40M71 40 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA400WS) panel.
Samsung LE-46M71=46 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA460WT-LH1) panel.
Samsung LW-15M23C=15 inch 25 ms TN (Samsung LTM150XH-L06) panel.

Sceptre X20G Naga II =20 inch 16 ms P-MVA panel.
Sceptre X20G Naga III = 20.1 inch 8 ms P-MVA (AUO M201EW01 V0)
Sceptre X20WG Naga = 5 ms 20 inch TN
Sceptre X22WG-Gamer = 22 inch 5ms TN
Sceptre X24G Naga =24 inch 5ms 
Sceptre X37SV has a 37 inch 8 ms (g2g) S-MVA (CMO V370H1) panel.

SHARP LL-T140A = 13.8 inch TN (SHARP) panel.
SHARP LL-T1500A = 15 inch TN (SHARP LQ150X1DH10) panel.
SHARP LL-T150A = 15 inch 45 ms TN (SHARP) panel.
SHARP LL-T1502A = 15 inch 25 ms ASV (SHARP LQ150X1LW71) panel.
SHARP LL-T1510A = 15 inch TN (SHARP LQ150X1DR10) panel.
SHARP LL-T1511A = 15 inch TN (SHARP LQ150X1DR10) panel.
SHARP LL-T15A1 = 15 inch TN (HYUNDAI HM15X11-200) panel.
SHARP LL-T15G3-H/B = 15 inch 30 ms TN (SHARP LQ150X1DG80) panel.
SHARP LL-T15G4-H/B = 15 inch 25 ms TN (SHARP LQ150X1LGN1A) panel.
SHARP LL-T15V1 = 15 inch 25 ms TN (Mitsubishi AA150XC01) panel.
SHARP LL-T1520-H/B = 15 inch 25 ms ASV (SHARP) panel.
SHARP LL-T1530A = 15 inch TN (SHARP LQ150X1DR50) panel.
SHARP LL-T1610W = 16 inch 45 ms TN (SHARP) panel.
SHARP LL-T1620-H/B = 16 inch 25 ms ASV (SHARP LQ160E1LZ30) panel.
SHARP LL-T17A3 = 17 inch 20 ms TN (SHARP) panel.
SHARP LL-T17A4-H/B = 17 inch 20 ms TN (SHARP) panel.
SHARP LL-T172A-B/W = 17 inch 16 ms TN (Hydis HT17E13-100) panel.
SHARP LL-T1815-H/B = 18 inch 40 ms ASV (SHARP) panel.
SHARP LL-T1820-H/B = 18 inch 25 ms ASV (SHARP LQ181E1LZ30) panel.
SHARP LL-T18A1 = 18 inch 30 ms ASV (SHARP) panel.
SHARP LL-T193G = 19 inch 18 ms S-IPS (LG.Philips LM190E05-SL02) panel.
SHARP LL-T19D1-H/B = 19 inch 25 ms P-MVA (Fujitsu) panel.
SHARP LL-T2010W = 20.1 inch 25 ms ASV (SHARP LQ201U1LZ00) panel.
SHARP LL-T2015-H/B = 20.1 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) panel.
SHARP LL-T2020-H/B = 20.1 inch 25 ms ASV (SHARP LQ201U1LZ00) panel.

Sony SDM-S51 = 15 inch 20 ms TN (LG.Philips LM150X05) panel.
Sony SDM-M51 = 15 inch 20 ms TN (LG.Philips LM150X05) panel.
Sony SDM-X52 = 15 inch 20 ms TN (LG.Philips LM150X05) panel.
Sony SDM-M61 = 16 inch 35 ms TN (LG.Philips) panel.
Sony SDM-S71 = 17 inch 20 ms TN (Samsung) panel.
Sony SDM-S71R = 17 inch 30 ms TN (AUO) panel.
Sony SDM-X72 = 17 inch 30 ms TN (AUO M170EN05) panel.
Sony SDM-S74 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05-V1) panel.
Sony SDM-HS73P = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN06 V2) panel.
Sony SDM-HS74 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05-V5) panel.
Sony SDM-HS74P = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN06 V2) panel.
Sony SDM-HS75P = 17 inch 8 ms TN (AUO) panel.
Sony SDM-HX73 = 17 inch 16 ms TN (LG.Philips LM170E01) panel.
Sony SDM-S81 = 18.1 inch 20 ms IPS (CPT) panel.
Sony SDM-M81 = 18.1 inch 30 ms IPS (LG.Philips LM181ES) panel.
Sony SDM-X82 = 18.1 inch 50 ms IPS (LG.Philips LM181E05-C4) panel.
Sony SDM-HS94P = 19 inch 12 ms PVA (AUO M190EN04 V1) panel.
Sony SDM-HX95B = 19 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Sony SDM-HX95S = 19 inch 12 ms (g2g) PVA (Samsung LTM190E4) panel.
Sony SDM-S93 = 19 inch 25 ms MVA (AUO M190EN02) panel.
Sony SDM-P234B = 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
Sony SDM-P234 (Widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.

Sony SDM-P234B (Widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
Sony KDL-26V2000 has a 46 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA460WT) panel.
Sony KDL-32S2020 has a 32 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA320WT) panel.
Sony KDL-32V2000 has a 32 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA320WT) panel.
Sony KDL-40S2000 has a 40 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA400WT) panel.
Sony KDL-40V2000 has a 40 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA400WT) panel.
Sony KDL-40V2000 has a 40 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA400WS) panel.
Sony KDL-46S2000 has a 46 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA460HS-L02) panel.
Sony KDL-46V2000 has a 46 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTA400HS-LH1) panel.
Sony KDL-V32XBR1 has a 32 inch S-PVA (Samsung LTA320WS) panel.
Sony KDL-V40XBR1 has a 40 inch S-PVA (Samsung LTA400WS) panel.
Sony KLV-S23A10 = 23 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA230W1-L02) panel.
Sony KLV-S26A10E = 26 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA260W2) panel.
Sony KLV-S32A10E = 32 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA320W2) panel.
Sony KLV-S40A10E = 40 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA400W2) panel.
Sony KLV-V26A10E = 26 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA260W2) panel.

Videoseven L19WA (widescreen) =19 inch 8 ms TN (CMO M190A1) panel.

ViewSonic VA1912w (widescreen) =19 inch 8 ms TN (M190A1-L02) panel
ViewSonic VA1912w-2 =19 inch 8 ms TN panel 
ViewSonic VA2012W (widescreen) =20 inch 8 ms TN (CPT CLAA201WA01) panel.
ViewSonic VA2012w-2 =20 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VA2012WB (widescreen) =20 inch 8 ms TN (CPT CLAA201WA01) panel. 
ViewSonic VA702 = 17 inch 12 ms TN panel.
ViewSonic VA712 = 17 inch 12 ms TN panel or 8 ms TN panel.
ViewSonic VA902 = 19 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VA902b = 19 inch 8 ms TN (AUO M190EN04 V5) panel.
ViewSonic VA912 = 19 inch 20 ms MVA or 8 ms TN panel.
ViewSonic VA915 = 19 inch 20 ms MVA (AUO M190EG01 V0) panel.
ViewSonic VE175B = 17 inch 20 ms TN (CPT CLAA170EA02 or CLAA170EA02) panel.
ViewSonic VE175s = 17 inch 20 ms TN (CPT CLAA170EA02 or CLAA170EA02) panel.
ViewSonic VE710b = 17 inch 25 ms TN panel.
ViewSonic VE800 = 18 inch 25 ms TN (Sanyo TM181SX-76N02) panel.
ViewSonic VE902m = 19 inch 23 ms P-MVA (AUO) panel.
ViewSonic VG1921wm (widescreen) =19 inch 5 ms TN panel.
ViewSonic VG2021m has a 20 inch 8 ms TN (CMO M201P1-L01) panel.
ViewSonic VG712 = 17 inch 12 ms TN (AUO M170EG01) panel.
ViewSonic VG720 has a 17 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VG720 = 17 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VG800 = 18 inch 25 ms MVA (CMO M180E1) panel.
ViewSonic VG920 has a 19 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VG910b = 19 inch 25 ms P-MVA (AUOM190EN02) panel.
ViewSonic VG910s = 19 inch 25 ms P-MVA (AUO M190EN02) panel.
ViewSonic VG920 = 19 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VP171b-1 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05) panel.
ViewSonic VP171b-2 = 17 inch 8 ms TN (AUO M170EG01 V0) panel.
ViewSonic VP171s-1 = 17 inch 16 ms TN (AUO M170EN05) panel.
ViewSonic VP171s-2 = 17 inch 8 ms TN (AUO M170EG01 V0) panel.
ViewSonic VP181b = 18 inch 30 ms IPS panel.
ViewSonic VP191b-1
ViewSonic VP2030b has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M201UN02 V5) panel
ViewSonic VP2130b = 21 inch 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM213U6) panel.
ViewSonic VP230mb has a 23 inch 25 ms P-MVA (Fujitsu FLC59UXC8V) panel.
ViewSonic VP231wb (Widescreen) = 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.
ViewSonic VP2330wb (widescreen) = 23 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M230UW01 V0) panel.
ViewSonic VP730 = 17 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VP912b = 19 inch 12 ms TN (AUO M190EN04 V1) panel.
ViewSonic VP912s = 19 inch 12 ms TN (AUO M190EN04 V1) panel.
ViewSonic VP920b = 19 inch 4 ms (g2g) TN panel.
ViewSonic VP930 = 19 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M190EG01 V0) panel.
ViewSonic VX710 = 17 inch 16 ms TN panel.
ViewSonic VX712 = 17 inch 8 ms TN panel.
ViewSonic VX715 = 17 inch 16 ms TN (CPT CLAA170EA-02) panel.
ViewSonic VX724 = 17 inch 4 ms (g2g) TN panel.
ViewSonic VX800 = 18 inch 25 ms MVA (CMO M180E1) panel.
ViewSonic VX900 = 19 inch 25 ms P-MVA (Fujitsu FLC48SXC8V) panel.
ViewSonic VX900 ver2 = 19 inch 25 ms P-MVA (AUO M190EN02) panel.
ViewSonic VX910 = 19 inch 16 ms TN or 25 ms MVA panel.
ViewSonic VX912 = 19 inch 8 ms TN or 12 ms TN (AUO M190EN04) panel.
ViewSonic VX922 = 19 inch 2 ms (g2g) TN panel.
ViewSonic VX924 = 19 inch 3 ms (g2g) TN (AUO M190EN04 V5) panel.

ViewSonic VX1945wm (widescreen) has a 19 inch 5 ms TN panel.
ViewSonic VX2022 (widescreen) has a 20 inch 3 ms (g2g) P-MVA panel.
ViewSonic VX2025wm (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M201EW01 V0) panel.
ViewSonic VX2245wm (widescreen) has a 22 inch 5 ms TN panel.
ViewSonic NextVision N4060W = 40 inch 8 ms (g2g) PVA (Samsung LTA400W2) panel. 

X3D Technologies 3D AD (Widescreen) has a 23 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM230W02) panel.

Xerox XM3-19w (widescreen) has a 19 inch 8 ms TN (CMO M190A1-L02) panel.
Xerox XM9-20W has a 20 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M201EW01 V0) panel.
Xerox XM9-23w (widescreen) has a 23 inch 8 ms (g2g) P-MVA (AUO M230UW01 V1) panel.

Westinghouse LCM-17v2 =17 inch 14 ms TN panel.
Westinghouse LCM-17v8 =17 inch 8 ms TN panel.
Westinghouse LCM-19v5 =19 inch 8 ms TN panel.
Westinghouse LCM-19v7 =19 inch 8 ms TN panel.
Westinghouse LCM-19w4 (widescreen) =19 inch 8 ms TN (CMO M190A1) panel.
Westinghouse LCM-20v5 =20 inch 8 ms TN panel.



Back to the list